Laarbeek
Landschap
Op
zondag24jun201810:00

Publiekswandeling Goorloop

Op zondag 24 juni a.s. verzorgt het IVN de laatste publiekswandeling vóór de zomervakantie. Deze wandeling zal worden gehouden langs de Goorloop bij Beek en Donk. Het is een gebied waar het IVN nog niet zo vaak heeft gewandeld.

De Goorloop is hier het middelpunt  van de 100 meter brede overgangszone van de bebouwing  naar het buitengebied van Beek en Donk, met struweel, vlonders,  vennen  en poelen. De waterpartijen dienen tevens als waterberging vanuit de bebouwing en als overloop vanuit de Goorloop.

De Goorloop vormt hier een ecologische verbindingszone.  Een ecologische verbindingszone is een groene verbinding tussen natuurgebieden die ervoor zorgt dat planten en dieren niet geïsoleerd raken en zich bijvoorbeeld vanuit Beek en Donk kunnen verplaatsen naar Aarle Rixtel. De gids van het IVN vertelt u graag over de bijzondere natuurwaarde van dit gebied.
Het vele  riet dat groeit langs de Goorloop zorgt voor een bijzondere natuurwaarde.  Verschillende vogeltjes die zich thuis voelen in het riet, zoals de bosrietzanger, de rietgors en de kleine karekiet,  zijn waarschijnlijk te horen en misschien ook wel te zien. Bij mooi weer ziet u libellen en juffers boven de Goorloop vliegen. Dit duidt op een goede waterkwaliteit.   Al met al een stukje natuur, waar we trots op mogen zijn.

U bent van harte welkom op 24 juni van 10.00-12.00 uur. Het startpunt van de wandeling is de fietsbrug over de Goorloop nabij Ouverturelaan 23, Beek en Donk.

 

Algemene informatie

zondag 24 juni 2018 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
HEVU
Aarleseweg 6
Lieshout
Nederland
Google Maps image