Laarbeek
Vogels
Op
donderdag18apr201920:00

Lezing: Zaad etende vogels

Al twee keer heeft U bij het IVN Laarbeek kunnen genieten van een lezing van Lou Megens. De laatste keer was het een fascinerende lezing over de koekoek. Opnieuw hebben we Lou Megens kunnen vragen voor een lezing. Deze keer zal het thema zijn de Europese zaadetende zangvogels.
U zult kunnen genieten van geweldige opnamen van zaad- en algemene vogels en van goede achtergrondinformatie. Er zullen bewegende beelden getoond worden van een voerende appelvink, vink, putter, kneu, groenling en geelgors, en verder beelden van de heggenmus, de ekster, de roek en de goudvink op hun nesten.  Verder een kleine bonte specht die zijn nest uithakt, een zwerm spreeuwen in de avond en een vissende ijsvogel. Veel vogels zullen via ondersteunend geluid te horen zijn. Een aanrader voor iedereen die vogels een warm hart toedraagt en geïnteresseerd is in deze fascinerende wereldbewoners!

Zoals gebruikelijk zal de lezing plaatsvinden in het IVN gebouw de Bimd aan de Beekseweg 3 in Aarle-Rixtel. De lezing wordt gehouden op donderdag 18 april om 20:00 uur en zal tot ongeveer 20:00 uur duren. Iedereen is welkom.

Algemene informatie

donderdag 18 april 2019 - 20:00
Locatie: 
de Bimd
Beekseweg 3
Aarle-Rixtel
Nederland
Google Maps image