Laarbeek
Insecten
Op
donderdag21mrt201920:00

Lezing: Spinnen

Onbekend maakt onbemind, een gezegde dat als geen ander opgaat voor de houding van vele mensen ten aanzien van spinnen. Onbekend zijn spinnen voor de meeste mensen in zoverre dat ze nooit de moeite hebben genomen om deze prachtige dieren goed te bekijken en hun levenswijze te bestuderen. Wie dit wel zal doen, komt al heel snel tot de ontdekking dat er in en om het huis of iets verder weg in park, bos en veld nog heel veel te ontdekken valt.

 

Veel spinnen maken webben van verschillende vorm en grootte, aangepast aan hun jachttechniek. Jachtspinnen vangen hun prooien door er actief achteraan te jagen. Springspinnen werken als een soort bergbeklimmers tegen steile muren, bomen en planten met een zekeringsdraad om niet naar beneden te vallen. Ze besluipen hun prooi en bespringen deze als ze dicht genoeg genaderd zijn. Door een injectie toe te dienen met zeer sterk gif wordt de prooi, meestal insecten, maar ook wel pissebedden of andere spinnen, snel en effectief gedood.

 

Een ingespoten oplosmiddel zorgt ervoor dat de spin zijn prooi leeg kan zuigen.

De paring bij spinnen vergt zeer bijzondere aanpassingen. De bijziendheid van het meestal grotere vrouwtje kan het mannetje wel eens fataal worden.

Veel spinnen kennen broedzorg. Vrouwtjesspinnen leggen eitjes die ze vaak, evenals de jongen die hier uit komen zeer goed verzorgen. Andere spinnen zien hun jongen nooit omdat ze dood zijn voordat deze geboren worden.

 

In deel 1 van de presentatie komen de plaats van spinnen in het dierenrijk, de naaste verwanten van spinnen in Europa en de bouw van spinnen aan bod. In deel 2 en 3 komen spinsels van spinnen aan de orde. En in deel 4 zal het gaan over de levenscyclus en paring van spinnen en over eiafzetting en broedzorg van spinnen.

 

De presentatie in Powerpoint wordt verzorgd door Jan Kersten uit Asten, niet te verwarren met Rini Kersten uit Erp, die drie jaar geleden een lezing over spinnen verzorgde. Bijgaande foto’s zijn afkomstig van Jan Kersten en zijn van respectievelijk de viervlekwielwebspin, te herkennen aan de vier grote witte vlekken op de rug, en van de rietmarpissa, die behoort tot de springspinnen.

 

De presentatie zal worden gehouden op donderdag 21 maart in de Bimd, het verenigingsgebouw van het IVN Laarbeek aan de Beekseweg 3 te Aarle-Rixtel. De aanvang van de lezing is 20:00 uur. Iedereen is welkom.

Algemene informatie

donderdag 21 maart 2019 - 20:00
Locatie: 
de Bimd
Beekseweg 3
Aarle-Rixtel
Nederland
Google Maps image