Kerkrade
Slootjesdagen
vrijdag01mei2020

Slootjesdagen 2020 Zondag 14 juni gaat niet door

Slootjesdagen 2020 Zondag 14 juni bij Kasteel Erenstein gaat niet door

Slootjesdagen zal dit jaar niet door gaan wegens de coronacrisis. Wij, het Slootjes campagneteam, voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van onze leden en de deelnemers die op de Slootjesdagen afkomen en willen hier geen risico’s in nemen. Een lastig besluit, gezien de fanatieke afdelingen die jaar in jaar uit prachtige activiteiten rond de waterkant organiseren en de duizenden kinderen die hier jaarlijks op afkomen. Helaas draagt deze grote belangstelling van buitenaf ook juist in deze tijd risico’s met zich mee die wij niet willen nemen.

Voorafgaand aan dit besluit hebben we de IVN afdelingen en actieve vrijwilligers gevraagd om mee te denken. Bijna 70 vrijwilligers hebben meegedacht met de verschillende mogelijke scenario's. Wij hebben ons laten leiden door dit advies en daarom besloten Slootjesdagen helaas af te lasten. Afgelopen zaterdag 18 april is dit besluit ook besproken met de Landelijke Raad en afgelopen week zijn de vrijwilligersafdelingen op de hoogte gesteld.

We hopen iedereen weer te zien langs de waterkant tijdens Slootjesdagen 2021!