Kerkrade
IVN
woensdag16dec2020

Rabo ClubSupport 2020

IVN Kerkrade bedankt iedereen die op ons heeft gestemd tijdens de Rabo ClubSupport.

Wij zullen met de behaalde opbrengst ons bestedingsdoel realiseren voor de wijze waarop nu en in de toekomst wordt omgegaan met de kwaliteit van natuur en milieu.

IVN Kerkrade zal aan de ontwikkeling van natuur en milieubesef werken, zodat mensen jong en oud zich medeverantwoordelijk voelen voor het in harmonie leven met andere levende wezens en de hen omringende leefomgeving.

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren, doen staan centraal.