Kerkrade
Vogels
donderdag18mrt2021

Nieuw onderkomen voor torenvalken Anstelvallei

Nabij Brasserie Nieuw Ehrenstein richting de Craneweijer op de scheidslijn van akkerland en het aangrenzende waterrijke weiland heeft het IVN Kerkrade recent voor een koppel torenvalken een bestaande nestkast vervangen. Inmiddels hebben de vogels in het nieuwe home hun intrek ingenomen.

“De oude nestkast is altijd bewoond geweest door torenvalken”, licht IVN-voorzitter Olaf Op den  Kamp graag toe. “Ze hebben hun territorium in de Anstelvallei en de omliggende weilanden. Door toedoen van een koppel nijlganzen die er vorig seizoen in broedden én vanwege houtrot was enkel de achterwand van de kast nog maar over. Een opmerkzame wandelaar, Piet Pötgens uit Chevremont, heeft ons hierop attent gemaakt en vervolgens met hulp van onze vogelwerkgroep een nieuw exemplaar getimmerd. Zaterdag 20 februari is dat teruggeplaatst op de zes meter hoge stalen buis en voorzien van nestmateriaal zoals takjes of houtsnippers. Dat de torenvalken twee weken later er al werden gesignaleerd is natuurlijk geweldig. Daar zijn we hartstikke blij mee.”

Houtbeton
Penningmeester Theo Wegh, tevens lid van de betreffende vogelwerkgroep, laat weten dat op meerdere plaatsen in en rond Kerkrade nestkasten voor vogels zijn opgehangen. Zo’n veertig in totaal. We doen dat voor de koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger, boomklever en de kuifmees in de bossen rond Rolduc, de Craneweijer, Bergbos, Berenbos, Kaffebergerbos en Hambos. De reden daarvoor is dat hier lang niet altijd genoeg geschikte oudere bomen staan waar de vogels in holen kunnen nestelen. De kasten die wij ophangen zijn daarvoor een prima alternatief. Ze zijn gemaakt van duurzaam houtbeton en worden voorzien van het IVN-logo en een eigen nummer. Als werkgroep leggen we nauwkeurig hun locatie vast, regelmatig controleren we hoe ze erbij hangen.”

Burgemeester
In het najaar worden alle kasten schoongemaakt, ontsmet en eventueel gerepareerd. Nadat ze zijn teruggeplaatst bieden ze de vogels beschutting tegen regen en kou en zorgen ervoor dat ze veilig en gezond kunnen overwinteren. Theo Wegh: “Dat is belangrijk, want de vogelstand kan het hele jaar door een steuntje in de rug goed gebruiken. Gelukkig zien de meeste mensen dat ook zo. Wanneer we als werkgroep met onze IVN-kledij in de bossen aan het werk zijn horen we geregeld dat de mensen het geweldig vinden wat we doen. Zelfs burgemeester Petra Dassen complimenteerde ons toen ze laatst haar honden uitliet en ons bezig zag.”   

en verzorgt de folder met het jaarprogramma.

Wandeling
De Kerkraadse IVN-ers werken momenteel aan een eigen nestkastenwandeling, vertelt Theo Wegh enthousiast.  “Die komt binnenkort beschikbaar op onze website (www.ivn.nl/afdeling/kerkrade).    De GPS-coördinaten kun je via een QR-code op je smartphone binnenhalen. We hopen dat veel jongere mensen dit eveneens doen, want onze leden zijn vooral ouderen. Nieuwe aanwas, liefst ‘jung und frisch’, is daarom bijzonder welkom. Misschien dat deze wandeling hen inspireert om zich bij ons aan te sluiten.”