Kerkrade
Vogels
zondag20jan2019

Excursie wintergasten Anstelvallei

Excursie Wintergasten Cranenweijer, 20 januari 2019.

We gingen met twaalf deelnemers op weg. Het weer was zonnig maar koud (circa 0 graden Celsius).
We liepen de Erensteinerbosweg naar beneden, over de grote brug en verderop rechtsaf en zo om het noordelijk deel van de Cranenweijer heen.
Terug bij de Erensteinerbosweg liepen we deze weer omhoog en liepen we via de Kaffebergsweg weer terug naar het IVN-home.
We hebben 29 soorten vogels gezien en/of gehoord: Aalscholver, Blauwe reiger, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Geelgors, Goudhaantje, Grauwe gans, Groene specht, Grote bonte specht, Grote canadese gans, Grote gele kwikstaart, Grote zilverreiger, Houtduif, Huismus, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Koolmees, Meerkoet, Merel, Nijlgans, Pimpelmees, Roodborst, Stormmeeuw, Vink, Waterhoen, Wilde eend, Winterkoning en Zwarte kraai.
We zagen 7 soorten paddenstoelen: Berkenzwam, Echte tonderzwam, Gele trilzwam, Geweizwam, Gewoon fluweelpootje, Kleverig koraalzwammetje en Nevelzwam. Als toetje zagen we ook een Eekhoorn.
Door het zonnige weer (wel koude handen door het vast houden van de verrekijker) en de gezellige groep is het een mooie excursie geworden.
M. Zilverstand