Kerkrade
Vogels
Vanaf
dinsdag18jan202220:00

Vogelcursus

In het voorjaar van 2022 organiseert IVN Kerkrade een vogelcursus. Deze cursus omvat 5 theorie- en 5 praktijklessen. Deze lessen worden gegeven door Olaf Op den Kamp. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om de belangrijkste vogelsoorten te herkennen en weet u welke vogelsoorten u in bepaalde biotopen kunt verwachten. Per cursusavond worden algemene kenmerken van vogels, een of meerdere vogelfamilies en vogels uit een specifiek biotoop behandelt. Tussendoor is er een pauze om de onderlinge contacten te versterken waardoor we hopen een enthousiaste vogelgroep te formeren die de vogelwereld in Kerkrade onderzoekt en helpt, onder meer door het ophangen en monitoren van de nestkasten.

Programma

Dinsdag 18 januari:
Theorieles 1: Algemene inleiding op de cursus, inleiding op de vogelfamilies, algemene kenmerken van vogels, vogeltopografie, snavelbouw, kleur, veren en grootte. Vogelobservatietips, uitrusting voor vogelonderzoek en vogelfotografie. Na de pauze: Vogelfamilies: Zwanen, ganzen, eenden, futen, duikers. Vogels in de tuin.

Zaterdag 22 januari:
Praktijkles 1: Excursie naar de Maasplassen op zoek naar ganzen, eenden, meeuwen en fuutachtigen. Vertrek: 8.30 uur parkeerterrein Continium Kerkrade.

Woensdag 9 februari:
Theorieles 2: Voedsel, foerageertechnieken, voortplanting en nestbouw
Na de pauze: Vogelfamilies: Spechten, hoenders, duiven, rallen, uilen en roofvogels. Vogels van meren en rivieren.

Zaterdag 19 februari:
Praktijkles 2: Excursie naar de Vijlenerbossen op zoek naar baltsende spechten en standvogels.
Vertrek: Vertrek: 8.30 uur parkeerterrein Continium Kerkrade.

Woensdag 9 maart:
Theorieles 3: Vogelgeluiden
Na de pauze: Vogelfamilies: Lijsters, leeuweriken, zwaluwen, vliegenvangers en mezen. Vogels van bos en heide.

Zaterdag 26 maart:
Praktijkles 3: Excursie Schinveldse bossen, op zoek naar vogels van bos en veld.
Vertrek: 7.30 uur parkeerplaats Zweefvliegveld Schinveld.

Woensdag 6 april:
Theorieles 4: Vogeltrek, herkenning van vogels in de vlucht, andere manieren van voortbeweging en vogelfenologie.
Na de pauze: Vogelfamilie: Zangers, vliegenvangers, gorzen en vinken. Vogels van akkers en weilanden.

Zaterdag 14 mei:
Praktijkles 4: Excursie naar Barmen, op zoek naar Nachtegaal, Wielewaal en Koekoek.
Vertrek: 7.00 uur parkeerterrein Continium Kerkrade.

Woensdag 11 mei:
Theorieles 5: Vogelsporen: veren, uitwerpselen, nesten, pootafdrukken, voedselresten en braakballen.
Na de pauze: Familie: Steltlopers, meeuwen, sterns, reigerachtigen en exoten. Vogels op vakantie: Bijzondere vogelgebieden in Europa zoals rotskusten, rivierdelta’s en gebergte.

Zaterdag 21 mei:
Praktijkles 5: Excursie met bus naar Zeeland. Extra kosten € 20 Euro.
Vertrek: 6.30 uur parkeerterrein Continium Kerkrade, retour rond 21.00 uur.

Praktische informatie

Voorkennis is niet noodzakelijk voor deelname aan deze basiscursus. De cursus staat open voor iedereen, waarbij lidmaatschap van een IVN-afdeling een voorwaarde is, het jaarlijkse lidmaatschap van het IVN kost € 24,00. Inwoners van Kerkrade hebben voorrang wanneer de cursus volgeboekt dreigt te raken. De kosten voor deze cursus bedragen € 50,00, voor de busexcursie naar Zeeland geldt een extra bijdrage van € 20,00 p.p. De cursus gaat door bij minimaal 20 deelnemers. De theorielessen vinden plaats op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur in het Sjevemethoes, St. Pieterstraat 3, 6463 CP Kerkrade-Chevremont.

De excursies vinden plaats op zaterdagochtend en eindigen doorgaans tegen 12.00 uur, met uitzondering van de dagexcursie naar Zeeland.
Deelname aan de excursies geschied met eigen vervoer, eventueel kan er worden gecarpoold, waarbij de deelnemers zelf onderling afspraken dienen te maken over de vergoeding voor de chauffeur. Richtlijn is € 1,00 per 10 km. Deelname aan de excursie geschied op eigen risico.

Het is handig om voor de excursies te beschikken over een verrekijker, b.v. met een vergroting van 10x26. Ook een vogelboek is handig om aan te schaffen. De beste gids die momenteel op de markt is, is de ANWB vogelgids van Europa van Lars Svensson (€ 36,50), maar de gratis gids die door de Postcodeloterij is verstrekt, voldoet desnoods ook.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar ivnkerkrade@gmail.com. Meer informatie over de cursus kunt u verkrijgen bij Olaf Op den Kamp, tel. 06-22188175. Deelname is enkel mogelijk na betaling van het volledige cursusbedrag op rekeningnummer NL57 RABO 0306465582 t.n.v. IVN Vereniging Natuur Educatie Kerkrade onder vermelding van “Vogelcursus 2022”. Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, krijgt u uiteraard het volledige bedrag terug.

Olaf Op den Kamp
Uw gids:
Olaf op den Kamp
IVN Kerkrade Voorzitter

Algemene informatie

Vogelcursus IVN Kerkrade
dinsdag 18 januari 2022 - 08:40 tot vrijdag 27 mei 2022 - 16:30
Locatie: 
Het Sjevemethoes
Sint-Pieterstraat 3
6463 CS Kerkrade
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image