Kerkrade
Natuur in de Buurt
Op
dinsdag27okt202020:00

Lezing over de Geleenbeek

natuurgebieden langs de Geleenbeek

Op dinsdag 27 oktober verzorgt Olaf Op den Kamp voor IVN Kerkrade een lezing over de Geleenbeek.
De Geleenbeek ontspringt in Benzenrade, stroomt dan via Terworm richting Nuth en Schinnen. Via Geleen en Sittard bereikt ze Nieuwstadt om bij Ohé en Laak in de Maas uit te monden. De Geleenbeek was een echte mijnbeek, ze ontspringt in de Oostelijke Mijnstreek en stroomt vervolgens via de Westelijke Mijnstreek naar de Maas.

Een mijnbeek
Decennialang werd het waswater van de steenkolenmijnen via de gekanaliseerde Geleenbeek zo snel mogelijk naar de Maas afgevoerd. Parallel aan de beek werd het mijnspoor aangelegd. Nu, ruim 40 jaar na de mijnsluiting, is de Geleenbeek bezig aan een wederopstanding. Het rechte kanaal heeft plaatsgemaakt voor een meanderende loop, het mijnspoor is omgevormd tot een fietspad, boven het water fladderen libellen en er zwemmen weer vissen in de beek. Door wandelpaden worden de verschillende natuurgebieden langs de Geleenbeek met elkaar verbonden zodat het weer een aantrekkelijk recreatiegebied is geworden.

 

Natuur langs de Geleenbeek
Tijdens de lezing wordt u meegenomen naar de natuurgebieden langs de Geleenbeek en haar zijbeken. Dit begint bij Benzenrade waar aan de rand van het Imstenraderbos de bron van de Geleenbeek ligt, via de Put- en Kunderberg met hun kalkgraslanden en naar Terworm waar het kasteel een grote invloed op het landschap had. Bij Voerendaal monden diverse kleine beekjes als in de Geleenbeek. Hiermee werden de grachten van diverse kastelen gevuld. De Kathager Beemden nabij Vaesrade vormen een refugium voor bijzondere flora en fauna. Tussen Thull en Terborgh heeft de beek weer een natuurlijke loop gekregen en stroomt langs de Mulderplas en Huis Schinnen. Aan weerszijden van Sweikhuizen de hellingbossen Stammender- en Danikerbos. In het voorjaar kan de wandelaar hier genieten van de pruimenbloesem in de hoogstamboomgaarden met Sweikezer Rengeloate. Hoewel het aangelegd is als recreatiegebied herbergt de Swienswei bij Sittard toch nog vele bijzondere planten en dieren. Dat geldt zeker voor het oeroude Limbrichterbos waar in de oude bomen allerlei bosvogels en kevers leven. Een bijzonder pareltje is het bronnetjesbos bij Grasbroek met de twee mottes die de voorganger waren van kasteeltje Grasbroek. Körbusch en ’t Hout in de buurt van Sittard zijn loofbossen die worden afgewisseld met bloemrijke graslanden. De Geleenbeek mondt in de Molenplas, een voormalige grindplas bij Ohé en Laak die weer volledig is ingericht als natuurgebied. Hier broeden allerlei soorten meeuwen en sterns en ’s winters zijn er veel overwinterende watervogels te vinden.

 

Boek
Dat alles staat ook beschreven in een prachtig nieuw boek. De Geleenbeek. Beleef de natuur in verandering, waarvan Olaf een van de hoofdredacteuren was. Het boek is tijdens de presentatie ook te koop voor  € 15,00.

 

Aanmelden
Deze gratis toegankelijke lezing start om 20.00 uur in het Sjevemethoes, Sint Pietersstraat 3 in Kerkrade. Vanwege Corona kunnen we maximaal 30 personen ontvangen, daarom vragen we belangstellenden vriendelijk om zich aan te melden via ivn.kerkrade@gmail.com.

 

Olaf Op den Kamp
Uw gids:
Olaf op den Kamp
IVN Kerkrade Voorzitter

Algemene informatie

dinsdag 13 oktober 2020 - 23:08 tot woensdag 28 oktober 2020 - 23:08
Locatie: 
Sint-Pieterstraat 3
6463 CS Kerkrade
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image