Kerkrade
Bloemen & Planten
Op
zondag10apr202210:00

Lente-excursie door natuurgebied Carisborg

Op zoek naar de sporen van het voorjaar

Het gebied Carisborg was vroeger bruinkoolgroeve Anna. Na het beëindigen van de winning van bruinkool werd de groeve met mijnpuin en huisvuil volgestort. Na deze periode werd het gebied ingericht als recreatiegebied. Er werden wandel- en fietspaden aangelegd, poelen gegraven en bomen aangeplant. De bomen zijn daardoor nog vrij jong. Opvallend is het grote aantal Robinia’s dat er staat. Deze soort is een geschikte drachtplant voor bijen. Er nestelen allerlei soorten vogels als Ekster, Gaai en Grote bonte specht. Ook zitten er veel zangvogels die profiteren van de dichte struwelen waarin ze geschikte plekken vinden om hun nest te maken. Vroeger was het gebied door de vele poelen een paradijs voor amfibieën en kwamen er diverse soorten watersalamanders en padden voor. Helaas zijn veel poelen verland, maar in de plasjes in het gebied leggen padden en salamanders nog stees hun eieren. De open gebieden in Carisborg vormen het leefgebied van dagvlinders, libellen en hagedissen. Denk dus aan uw verrekijker en een loep om vogels, insecten en planten te bekijken.

 

Martin Zilverstand
Uw gids:
Martin Zilverstand
Passie voor wandelingen in de natuur in Kerkrade

Algemene informatie

zondag 10 april 2022 - 10:00 tot 12:30
Locatie: 
parkeerplaats voetbalveld HAC Haanrade
Haanraderstraat 9
6464 ER Kerkrade
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image