Kerkrade
Insecten
Op
dinsdag07apr202020:00

Bijen en hommels gecanceld zie extra informatie

Ontdek onze bedreigde helpers

Met zo’n 250 vleugelslagen per seconde (!) vliegt een bij 22 km per uur. Er zijn meer dan 350 soorten wilde bijen. Daarvan is de helft bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Een prachtig Engels gazon en bermen zonder wilde bloemen maken bijen niet gelukkig. We kijken naar de top 5 van de getelde wilde bijen in 2020: de Rosse metselbij, de Aardhommel, de Gehoornde metselbij, de Akkerhommel en de Sachembij. En we bereiden ons voor op de Nationale Bijentelling van 19 en 20 april 2020. Welke bij is dat? Hoe onderscheiden hommels zich? Wat is een zweefvlieg?

Honingbij
Uw gids:
Nardy Pillards
secretaris van IVN Kerkrade

Algemene informatie

woensdag 27 november 2019 - 17:20 tot dinsdag 7 april 2020 - 23:20
Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.
Locatie: 
Sjevemethoes
Pieterstraat 3
6463 CS Kerkrade
Nederland
Extra Informatie: 

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen toe (gebaseerd op advies van het RIVM) dat alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen.

Contactpersoon: 
Google Maps image