Kerkrade
Insecten
Op
dinsdag19apr202220:00

Bijen en hommels

Wilde bijen en de Nationale bijentelling

Iedereen kent de Honingbij, een sociale bij. Met zo’n 250 vleugelslagen per seconde (!) halen ze een snelheid van 22 km per uur. In ons land leven echter ook meer dan 350 soorten wilde bijen, waarvan de helft bedreigd is.  En dat terwijl deze insecten heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten.

Een prachtig Engels gazon en bermen zonder wilde bloemen maken bijen niet gelukkig. We kijken naar de top 5 van de getelde wilde bijen in 2021: de Rosse Metselbij, de Aardhommel/Veldhommel, de Gehoornde Metselbij, de Sachembij en het Vosje. En we bereiden ons voor op de Nationale Bijentelling van 23 en 24 april. Daarbij komen onderwerpen aan bod als: Welke bij is dat? Hoe onderscheiden hommels zich? Wat is een zweefvlieg? De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, LandschappenNL, Natuur & Milieu en IVN Natuureducatie.

 

Honingbij
Uw gids:
Nardy Pillards
secretaris van IVN Kerkrade

Algemene informatie

dinsdag 19 april 2022 - 20:00 tot 22:30
Locatie: 
Het Sjevemethoes
Sint-Pieterstraat 3
6463 CS Kerkrade
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image