IVN Zoetermeer
Beleid & Organisatie
donderdag09mei2019

Afscheid voorzitter Marco

Afscheid voorzitter IVN Zoetermeer
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de IVN afdeling Zoetermeer op 8 mei, nam Marco Lurks afscheid als voorzitter.
Afgelopen 3 jaar was hij het gezicht van de afdeling en vertegenwoordigde hij ons tijdens overleggen met bijvoorbeeld gemeente en verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van milieu en natuur.
Binnen de afdeling leidde hij het bestuur en nam een aantal keer namens IVN deel aan de organisatie van de Westerparkdag.
Ook viel hem te beurt dat hij het 40-jarig jubileum van IVN Zoetermeer mocht omlijsten met een mooie dag met huidige en oud-leden.
Deze maand verliep zijn termijn en heeft hij besloten zijn tijd en aandacht aan andere zaken te geven, waaronder bestuurlijke taken op provinciaal IVN niveau.
Hij ontving een dankwoord van de secretaris, een cadeau en bloemen en nam daarna deel aan de vergadering als 'gewoon' lid.
De afdeling gaat voorlopig verder met een vacature voor de voorzitter, de zittende 3 bestuursleden zullen de zaken zo goed mogelijk waarnemen.

Afscheid Marco Lurks