Publicaties

Routinematig publiceren wij aankondigingen voor onze activiteiten, alsmede verslagen daarvan die op de pagina Nieuws te vinden zijn.

Nieuwsflits

Regelmatig wordt onze nieuwsbrief aan geabonneerden verzonden.
Aanmelden voor de Nieuwsflits 

Op de pagina Publicaties downloaden zijn verder voor bestelling of download beschikbaar: 

  • Uitgaven van Het Lelieblad 

    • Dit is het kwartaalblad van onze vereniging. Het staat vol van leuke, interessante en leerzame artikelen. 
  • Zoekkaarten en Ommetjes

  • Jaarstukken en overige publicaties