Over IVN Zoetermeer e.o.

 

 

doelstellingen

Doelstellingen

IVN Zoetermeer e.o. is een organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. In je tuin, op je balkon, in de buurt en verder weg. Wij laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk natuur is.

IVN Zoetermeer e.o. is een autonome Vereniging voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Wij zijn bij de landelijke vereniging IVN aangesloten en maken van haar diensten, waaronder deze website, gebruik.

Duurzame samenleving

IVN Zoetermeer e.o. wil bijdragen aan een duurzame samenleving: een samenleving die (mede) gericht is op het behoud van de biodiversiteit in de natuur en daardoor op de vitaliteit van de aarde, ook voor toekomstige generaties.

Behoud van locale landschap en milieu

Wij zetten ons daarom in voor meer natuur en een rijke natuur, en voor het behoud van landschap en milieu binnen Zoetermeer en omstreken. Wij willen daartoe de bevolking, inclusief degenen die in enigerlei vorm zijn betrokken bij bestuurlijke besluitvorming, betrekken bij natuur, landschap en milieu.

Beleef de natuur

Wij willen daarbij bijdragen aan de bewustwording van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en de niet-levende omgeving

TOP ^

 

Geneeskrachtig groen

Activiteiten

In de middelen die wij hanteren om onze doelstellingen te bereiken staat educatie voorop. Het gaat daarbij om kennisoverdracht, maar ook om het leren ontdekken en het stimuleren van de verwondering over en de beleving van de natuur. Indien nodig, werken wij ook mee aan het daadwerkelijk beschermen van natuur, milieu en landschap.  Tot de vele en diverse activiteiten behoren:

Publieksexcursies

IVN Zoetermeer e.o. organiseert gedurende het hele jaar, in alle seizoenen excursies op diverse locaties. Deze worden door de natuurwerkgroepen georganiseerd, en door deskundige en enthousiaste  natuurgidsen geleid.  Het volledig programma wordt op de pagina Activiteiten weergegeven. Doe mee!

Excursies op aanvraag

Naast de publieksexcursies verzorgen wij ook excursies op aanvraag voor bepaalde doelgroepen / gelegenheden.

Bijzondere activiteiten

In samenwerking met belanghebbenden wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan, bijvoorbeeld:

 • De jaarlijkse Westerparkdag
 • De Slootjesdagen
 • Een speciale Paddenstoelendag
 • Speciale activiteiten voor kinderen
 • Speciale activiteiten voor ouderen

Zie de pagina Activiteiten.

TOP ^

 

jubileum

Organisatie

Bestuur

Marco LurksVoorzitter
E: voorzitter@ivnzoetermeer.nl
T: 06 - 1365 5863

Rob SchoutenSecretaris 
E: secretaris@ivnzoetermeer.nl
T: 079-3411828

Rob SchoutenPenningmeester (vacature):
E: penning@ivnzoetermeer.nl
T: 079-3411828

Sinie de JongeBestuurslid, PR Zaken 
T: 06-40046262

Nico ScholtesBestuurslid 
T: 06 - 3714 3704

Elvira KoolstraBestuurslid

Natuurwerkgroepen

Momenteel zijn de volgende natuurwerkgroepen actief:

Ondersteunende werkgroepen voor

TOP ^

 

nieuwsflits

Publicaties

Routinematig publiceren wij aankondigingen voor onze activiteiten, alsmede verslagen daarvan die op de pagina Nieuws te vinden zijn.

Nieuwsflits

Regelmatig wordt onze nieuwsbrief aan geabonneerden verzonden.
Aanmelden voor de Nieuwsflits 

Op de pagina Publicaties zijn verder voor bestelling of download beschikbaar: 

 • Uitgaven van Het Lelieblad 

  • Dit is het kwartaalblad van onze vereniging. Het staat vol van leuke, interessante en leerzame artikelen. 
 • Zoekkaarten en Ommetjes

 • Jaarstukken en overige publicaties


TOP ^

 

lid worden

Lid worden

Steun IVN. Als de natuur je ter harte gaat, zijn er verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de activiteiten van IVN Zoetermeer e.o., namelijk als:

 • Donateur
 • Lid
 • Sponsor
 • Gever

Verdere informatie vind je op de pagina Aanmelden.

TOP ^

 

Contact

Contact

Voor nadere informatie, vragen of opmerkingen gaarne ons  

Contacformulier

gebruiken. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je  opnemen.

TOP ^