Doelstelling

Duurzame samenleving

IVN Zoetermeer e.o. wil bijdragen aan een duurzame samenleving: een samenleving die (mede) gericht is op het behoud van de biodiversiteit in de natuur en daardoor op de vitaliteit van de aarde, ook voor toekomstige generaties.

Behoud van locale landschap en milieu

Wij zetten ons daarom in voor meer natuur en een rijke natuur, en voor het behoud van landschap en milieu binnen Zoetermeer en omstreken. Wij willen daartoe de bevolking, inclusief degenen die in enigerlei vorm zijn betrokken bij bestuurlijke besluitvorming, betrekken bij natuur, landschap en milieu.

Beleef de natuur

Wij willen daarbij bijdragen aan de bewustwording van de relaties tussen de mens, zijn cultuur en de levende en de niet-levende omgeving

doelstellingen