IVN Westerkwartier e.o.
Vleermuizen
donderdag06mei2021

Vleermuistelling, 28-30 mei

28 - 30 mei, Vleermuistuintelling 2021
In veel Nederlandse tuinen zijn regelmatig vliegende vleermuizen te zien. Dat kan je zelf ontdekken op 28 - 30 mei tijdens de Nationale Vleermuistuintelling. 
Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Hiermee wil de Zoogdiervereniging de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en daarover zoveel mogelijk gegevens verzamelen.  Waar zien deelnemers aan de tuintelling vleermuizen in hun tuin vliegen en welke soorten kunnen dat zijn? En waar zien deelnemers helemaal geen vleermuizen? Met genoeg tellingen kunnen we bijvoorbeeld een indicatie krijgen of er een verschil is in tuinen in stadskernen, buitenwijken en dorpen.
Wat moet je doen?
Om mee te doe hoef je eigenlijk maar één ding te doen: vanaf zonsondergang in de tuin gaan zitten en tot het donker is kijken of je in of boven je tuin vliegende vleermuizen ziet.

Voor het bepalen van de soort heeft de Zoogdiervereniging de zoekkaart voor de meest voorkomende vleermuizen in Nederland gemaakt Daarmee kan je op basis van de grootte van de vleermuis en de manier van vliegen zelf ontdekken welk soort of soorten vleermuizen er in je tuin voorkomen. 
Ben je niet zeker van je de soort? Kies dan voor 'vleermuis onbekend'.