IVN Westerkwartier e.o.
Vogels
zaterdag29jan2022

Tuinvogels geteld

Nationale tuinvogeltelling (Nuis - 29 januari 2022)

Het lag in de bedoeling van IVN Westerkwartier e.o. om een tuinvogeltelling onder begeleiding te organiseren bij het (buiten)podium op Nienoord. Met publiek op de bankjes ter plaatse was dit een uitstekende locatie geweest.
Helaas gooide Corona roet in het eten.
Nadat onze premier op 25 januari activiteiten weer toestond was de tijd om een en ander richting publiek te organiseren en de pers te benaderen helaas te kort.

Daarom is er vanochtend in een wat kleiner verband met drie gidsen / leden/ vogelaars geteld in de tuin van een van onze leden in Nuis.
Ook Radio Noord was iets na half negen even aanwezig om de tuineigenaar te interviewen en het belang van deze tuinvogeltelling nogmaals onder de aandacht te brengen.
In de wat parkachtig aangelegde, niet winterklaar gemaakte tuin met veel besheesters en schuilgelegenheid werd een mooi aan soorten vogels geteld.

Geteld zijn de volgende soorten:

  2 Boomkruipers
  2 Eksters
  1 Gaai
  1 Heggenmus
12 Huismussen
  4 Koolmezen
  6 Merels
  5 Pimpelmezen
  1 Roodborst
  1 Spreeuw
  3 Turkse tortels
  4 vinken
  8 Kepen
  1 Grote bonte specht

Best een goede opbrengst. Er is genoten van de prachtige vogels.
En  nu maar hopen dat menigeen dit voorbeeld volgt en dit weekend in zijn of haar tuin gaat tellen.