IVN Westerkwartier e.o.
Natuur in de Buurt
Op
zaterdag26feb202209:00

Klusochtend Natuurschoonbos (26 febr.)

Het Natuurschoonbos is eigendom van de ‘Vereniging tot behoud van Natuurschoon Nietap, Leek en omgeving’ en vierde in 2021 haar 100e verjaardag.
De vereniging kent een eigen website die beslist de moeite van een bezoekje waard is.
Zie daarvoor: https://www.natuurschoon-nietap.nl/  

De Zwarte Ryth of Nietapster Rythe stroomt aan de noordwestzijde van het Natuurschoonbos door het zgn. Voorste Bos. In het verleden werd door de Ryth overtollig water vanaf het hoger gelegen Terheijl richting het lager gelegen Nietap afgevoerd naar het Leekstermeer. De Zwarte Ryth werd toentertijd ook gebruikt door de monniken van Terheijl om de gestoken turf af te voeren.

Omdat de Zwarte Ryth behoorlijk was dichtgeslib is in 2018/2019 als onderdeel van een veel omvangrijker project de zichtbaarheid vergroot, de watergang opgeschoond en uitgebaggerd en dode en zieke essen zijn geveld.
In de rapportages toen is er al gesproken over het risico van braamgroei door extra lichtinval bij het vellen van de bomen. Er is destijds geadviseerd om bij woekering van de braam deze te maaien en af te voeren. Uiteraard dient er hierbij rekening te worden gehouden met andere planten, struiken en boompjes.
Nu, drie jaar verder, begint de bramengroei zich inderdaad op plekken explosief te ontwikkelen.
Het gaat om de zwarte braam (of een ondersoort), een braam die goed tegen nat en droog kan, houdt van zure grond, stikstof minnend is, bij voorkeur een lichte standplaats heeft en enorm kan woekeren via worteltakken en vruchten.  
Met name in het Vooste Bos is de Zwarthe Ryth het best zichtbaar gebleven in het landschap met een zeer bijzondere flora. Deze kwetsbare bosflora komt nu met de verbraming in de verdrukking.

Als we al wat willen doen tegen de verbraming dan kunnen we dit doen door de meest kwetsbare plekken in kaart te brengen (is inmiddels gebeurd) en vervolgens met vrijwilligers de bramen te snoeien en uit te steken.
Noest handwerk dus. Het idee is om in kleine groepjes aan de slag te gaan en elk groepje te voorzien van iemand met iets meer kennis van de overige aanwezige (kwetsbare) flora om deze te ontzien. I.v.m. het naderende voorjaar en de ontluikende bijzondere flora (o.a. bosanemoon en muskuskruid) is besloten deze klusochtend op korte termijn te organiseren.
Op zaterdag 26 februari gaan we van 9.00 tot 12.00 aan de slag.
Er zijn gereedschappen en handschoenen aanwezig, maar neem gerust je eigen favoriete schep, spade of spitvork mee. Die werken vaak toch het lekkerst.

Samen met de vaste groep vrijwilligers voor bosklussen in het Natuurschoonbos willen we als IVN een dag(deel) onze vrijwilligers uitnodigen om een keer mee te komen ‘bramenplukken’.
Drie van onze leden hebben hun deelname al toegezegd, dus kom ook en doe mee.
Het is zinvol werk met zichtbaar resultaat en zo samen ook zeker gezellig.
De Vereniging Natuurschoon verzorgt de koffie met iets erbij!

Opgave graag uiterlijk donderdag 24 februari via ivnwesterkwartiereo@gmail.com

Algemene informatie

zaterdag 26 februari 2022 - 09:00 tot 12:00
Bramengroei verwijderen in kwetsbare bosbodembegroeiing
Locatie: 
Natuurschoonbos Nietap (Bij parkeerplaats)
Vagevuurselaan (7)
9312 VD Nietap
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image