Ledenvergadering 2019

Geachte leden

Op vrijdag 12 april om 19.30 uur is de algemene ledenvergadering na jaren van stilte. Deze kan heel spannend worden. In ons lokaal hebben we 40
zitplaatsen. Aanmelden via mail ivnvijlenvaals@gmail.com of 043-3062218
en opkomst is zeer gewenst.

Navolgend agenda vergadering:

  • Bestuursfuncties gaan veranderen.
  • Het zou best eens de laatste papieren Stegel kunnen zijn, door gebrek aan bezorgers. De leden zullen de Stegel digitaal in kleur ontvangen.Of laten we de Stegel vervallen en gaan we in 2020 over op het willekeurig versturen van een nieuwsbrief. Wie nog niet zijn Mailadres heeft opgegeven vragen wij u dit alsnog te doen. Verder gaan alle Stegels buiten de kern Vaals niet meer met de post. Wie is bereid om € 7.- extra per jaar aan Stegel portokosten te voldoen?
    De Natuurgids zelf bij de redactie voor € 18.50 aanmelden.
  • Er moet nagedacht worden over automatisch incasso. Lid worden via Amsterdam € 25.- Een heikel punt is immers de contributie tijdig voldoen.
  • Leden die geen mailadres hebben: samen zoeken naar een alternatief.

Dit zijn zo ongeveer de belangrijkste punten waarover afgestemd moet
worden.

Jo Pelzer