Inleiding

De Heebrig (Heiberg) is een natuurtuin die sinds 1974 door het IVN Vijlen-Vaals wordt beheerd. Een natuurtuin is een heemtuin met een zeer natuurlijk karakter, zo'n tuin kan er soms wat ruig en verwilderd uitzien. Vooral in het najaar.

Gelegen op de heling van een fraai beekdal, op een hoogte tussen de 155 en 170 meter boven NAP, is de Heebrig Neerlands hoogst gelegen heemtuin.

In de loop der jaren is een aantal typisch Zuidlimburgse biotopen aangelegd en zijn er vele plantensoorten aangeplant en uitgezaaid, ook kwamen er soorten vanzelf "aanwaaien". In totaal zijn er dat nu ruim 500 met stijgende tendens. Al deze planten en de betrekkelijke rust trekken veel dieren aan.
Zo komen er twee soorten reptielen voor, de hazelworm en de levendbarende hagedis. Er zijn kikkers, padden en twee soorten salamanders en uiteraard heel veel vogels. Dagvlinders zo'n 23 soorten en minstens 6 soorten sprinkhanen en 7 libellen soorten. Bijzonder zijn ook de vele Wijngaardslakken, onze grootste landslak, en het Vliegend Hert, onze grootste kever (beide overigens wettelijk beschermd)