ANBI

IVN, afdeling Vijlen-Vaals is officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden. Deze vindt u hieronder.

Algemene gegevens

Statutaire naam: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Vijlen-Vaals
Verkorte naam: IVN, afdeling Vijlen-Vaals
Kamer van Koophandel nummer:
RSIN-nummer:

Contactgegevens:
IVN, afdeling Vijlen-Vaals
telefoon
website: www.ivn.nl/afdeling/
e-mail:

Bestuurssamenstelling

Klik hier

Doelstelling

Het IVN staat voor Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid. Het IVN is een vereniging van vrijwilligers, die zich bezig houdt met allerlei activiteiten op het gebied van natuur-en milieu educatie. Op deze manier wil zij zorg dragen voor meer kennis over de natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Voor de realisering hiervan organiseert het IVN, afdeling Vijlen-Vaals excursies en cursussen voor iedereen. Leden kunnen deelnemen aan een van onze werkgroepen. De leden en donateurs van IVN Vijlen-Vaals worden regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen de afdeling door de jaarlijkse uitgave van de Eyser Natuurkoerier en tussentijdse Natuurkoeriertjes.

Beleidsplan

IVN, afdeling Eys heeft als beleid de doelstelling van de vereniging zoveel mogelijk te realiseren. De daaraan verbonden activiteiten, inkomsten en bestedingen in het komende jaar sluiten in de regel nauw aan bij de activiteiten en rekeningen over de voorgaande jaren. Voor inzicht daarin verwijzen wij naar het hierna opgenomen verslag van activiteiten en naar het financiële jaarverslag van het afgelopen jaar, inclusief de daarin opgenomen begroting voor het komende jaar.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Leden ontvangen alleen een vergoeding voor directe kosten.

Onderstaande informatie kunt u als PDF* downloaden.

Jaarverslag secretaris 2017

Financieel jaarverslag 2017

* Problemen met downloaden? Hiervoor heeft u Adobe Reader nodig. Deze kunt u hier gratis downloaden.

Foto: Aconcagua