Werkgroep Insectenmuur

Werkgroep Insectenmuur

Tijdelijk coördinator is Lidy Ridder (lidyridder@ivntwiske.nl, 06-38227201)

In 2003 heeft deze werkgroep bij het voormalig bezoekerscentrum aan de Noorderlaaik in Het Twiske een insectenmuur gebouwd met als doel de solitaire bijtjes en wespen broedgelegenheid te bieden. Daarnaast is de muur een educatief middel om bezoekers te wijzen op het belang van deze ‘nuttige’ insecten. In april 2016 is de muur i.v.m. sluiting van het bezoekerscentrum verplaatst naar Zorgboerderij De Marsen. Daar vormt de muur onderdeel van het Scharrelerf voor Scharrelkids.

Taken van de werkgroep zijn het onderhoud aan de muur (teveel ongewenste plantengroei tegen gaan en het verzorgen van houtblokken met nestelgangen) en het geven van informatie bij de muur. Hiervoor heeft de werkgroep ook folders ontwikkeld en geeft zij tips hoe men in de thuissituatie deze solitaire insecten hulp kan bieden.

Wie zin en tijd heeft om mee te helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met de contactpersoon.