Werkgroep Cursussen

Werkgroep Cursussen

Op dit moment coördineert het bestuur de cursussen die gegeven worden. Het gaat hierbij vooral om het organiseren van kortlopende cursussen zoals de cursus ‘Eten uit de natuur’ of een ‘Groencursus’ in modulen.

De in februari 2020 gestartte Bomencursus werd afgebroken door het uitbreken van Covid-19. 
Op 2 september 2021 zal de cursus hervat worden. 

Namens IVN Twiske zijn Barbara Koppen en Lidy Ridder druk bezig met de voorbereiding van de Natuurgidsenopleiding die samen met de afdelingen Amsterdam en Amstelveen wordt georganiseerd. Voor deze opleiding, die in januari 2022 zal starten, zijn 115 gegadigden. Door deze overweldigende belangstelling zal er met 2 parallelgroepen gestart worden. 

Wie belangstelling heeft om een cursus op te zetten of een cursusonderdeel te organiseren wordt gevraagd contact op te nemen met het bestuur.
De cursussen kunnen over het gehele jaar gespreid gegeven worden.