Werkgroep Cursussen

Werkgroep Cursussen

Op dit moment coördineert het bestuur de cursussen die gegeven worden. Het gaat hierbij vooral om het organiseren van kortlopende cursussen zoals de cursus ‘Eten uit de natuur’ of een ‘Groencursus’ in modulen.

Op zondag 16 februari start de Bomencursus met 6 theorieavonden en 6 excursies.

In het verleden heeft deze werkgroep een Natuurgidsencursus georganiseerd.

De cursussen kunnen over het gehele jaar gespreid gegeven worden.

Wie belangstelling heeft om een cursus op te zetten of een cursusonderdeel te organiseren wordt gevraagd contact op te nemen met het bestuur.