Statutenwijziging

Ledenvergadering unaniem akkoord met voorgestelde statutenwijziging.
Nadat op maandag 11 juni tijdens de jaarlijkse ledenvergadering het quorum van de leden niet aanwezig was. is een extra ledenvegradering uitgeschreven op maandag 9 juli.
De vergadering stemde unaniem in met de voorgestelde en door notaris op 7 mei 2018 vastgelegde concept statuten. Het bestuur onderneemt verdere stappen om de nieuwe statuten via de notaris officieel te bekrachtigen.

Het bestuur is verheugd dat Simon van der Zee zich kandidaat heeft gesteld toe te treden tot het bestuur van de afdeling.
Op zondag 9 september (15.00-17.00 uur) hoopt het bestuur tijdens de werkgroepen- en extra ledenbijeenkomst, Simon van der Zee officieel te kunnen benoemen.
In die vergadering zal ook een nieuw lid voor de kascontrole gekozen worden.
Een officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst in de boomgaard van zorgboerderij De Marsen wordt de leden half augustus toegestuurd. 

De notulen van de jaarvergadering en ledenvergadering zijn aan de leden van IVN-Twiske toegestuurd. Deze notulen zijn tevens op te vragen via bestuur@ivntwiske.nl