Ook te volgen op facebook

Onze afdeling is nu ook te volgen op facebook

Jaarvergadering en vaartochten
Alle leden en donateurs kregen bij de agenda voor de jaarvergadering van 25 april 2017 een uitnodiging voor een vaarexcursie.  Er zijn veel succesvolle vaartochten geweest waarbij zelfs een paar keer de roerdomp werd waargenomen.