IVN Twiske
Vogels
dinsdag04jan2022

Koereiger gespot

Op 4 januari werd deze koereiger gespot in het noordwesten van Het Twiske. 
De naam koereiger dankt deze reigersoort aan het feit dat hij veel tussen vee is waar te nemen. Hij begeleidt als het ware, energiek rondrennend, de koeien omdat hij zijn voedsel zoekt tussen het grazende vee. Het gaat dan om insecten die door betreding opvliegen of uit de grond omhoog komen. Zoals op de foto te zien, voelt hij zich ook thuis bij ander vee in het weiland zoals schapen en paarden.
Hij is dus minder aan water gebonden dan zijn soortgenoten (blauwe reiger, die een tijd stil kan staan, wachtend op zijn prooi in het water) of kleine zilverreiger (die door ondiep water rennend, zijn prooi zoekt) .
De koereiger versmaadt een visje of kikker trouwens ook niet.
De koereiger (oorspronkelijk Afrikaans) komt vaak in groepen voor in de broedgebieden (o.a. Zuidwest Europa).
Hier in Nederland gaat het meestal om dwaalgasten uit die wilde populaties die steeds vaker naar het noorden afdwalen. Het exemplaar op de foto is gesignaleerd in het noordwesten van Het Twiske en mooi op de foto gezet door Pauli van Oort.
De wetenschappelijke naam van de koereiger is Bubulcus ibis. Wat ‘koeherder ibis’ betekent.