IVN Twiske
Landschap
maandag09nov2020

Hoe ligt het Ratteneiland erbij?

Hans, coördinator Werkgroep Ratteneiland, maaide (geholpen door Frank) in oktober een groot deel van het stuk veenmosrietland op het Ratteneiland.
tw-rietmaaienVoorafgaand aan het maaien was er tijdens de maandelijkse werkdagen door de werkgroepleden handmatig veel van de braam verwijderd. Hierdoor was er minder kans dat de een-assige motormaaier vast zou blijven steken in de braamstruiken die het terrein flink verruigd hadden. Doordat er de afgelopen 2 jaar ook veel berkenopslag is verwijderd, ligt er nu weer een flink stuk open rietland. Het riet wordt gemaaid om verruiging van het gebied tegen te gaan. Door het riet op te ruimen wordt de bodem verschraald waardoor bloemrijk rietland een kans krijgt.
In afzonderlijke  tweetallen is dit coronaproof te doen.
De werkgroep beschikt gelukkig over voldoende rietharken en draagberries zodat men op ruime afstand van elkaar aan het werk kan op dit schiereiland in het sportpark van Landsmeer.
De komende tijd gaan we door met het gemaaide riet op hopen zetten. O.a. ringslangen kunnen hier een schuil- en nestelplek vinden.

De eerstvolgende werkdag waarop met elkaar riet wordt geharkt is op zaterdag 12 december.
Voor meer info: ratteneiland@ivntwiske.nl