IVN Twiske
Vogels
zondag14nov2021

Foto van de maand

Iedere maand plaatsen wij een foto van een mooie waarneming in het Twiske. Deze maand is gekozen voor de foto van de Roerdomp, gemaakt door Pauli van Oort.

Roerdomp Twiske

Wie geluk heeft, hoort in het broedseizoen de baltsroep van mannetje roerdomp rondom deelgebieden De Blokken of De Belt in Het Twiske. Het geluid, dat ver kan dragen, wordt vaak omschreven als een misthoorn met lage toon.Wie nog meer geluk heeft, ziet de roerdomp overvliegen. Of foerageren in een van de brede rietkragen die Het Twiske rijk is.
Deze forsgebouwde reiger leeft solitair en is erg schuw. Door het beige bruin gestreepte verenpak én de zogenoemde ‘paalhouding’ is de soort bijna onzichtbaar tussen de rietstengels. Boomloze rietmoerassen zijn het favoriete leefgebied. De soort jaagt op vissen en amfibieën. Voor dit voedsel is er per territorium een halve tot hele kilometer oeverzone met waterriet nodig. Voor de broedbiotoop is waterrijk landschap met brede zones overjarig waterriet en veel overgangen naar water en gras van groot belang. Gelukkig wordt in Het Twiske aan deze voorwaarden voldaan. Het blijft echter belangrijk met elkaar de rietkragen te ontzien waardoor we deze Natura 2000-soort kunnen blijven waarnemen.

Heb je ook een mooie natuurfoto uit het Twiske gemaakt, dan kun je die indienen als foto van de maand. Stuur hem op naar communicatie@ivntwiske.nl. Wie weet prijkt jouw foto dan volgende maand op onze website.