Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Jaarvergadering en vaartocht

Alle leden en donateurs kregen bij de agenda voor de jaarvergadering van 25 april 2017 een uitnodiging voor een vaarexcursie.  Er zijn reeds 8 succesvolle vaartochten geweest waarbij zelfs een paar keer de roerdomp werd waargenomen.

De volgende avondvaartochten, aangeboden door bestuur IVN-Twiske, zijn gepland op de vrijdagen 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus. Steeds van 19.00-21.00 uur o.l.v. Jan van Steijn.  Per keer kunnen er 6 personen mee. Het thema is: Genieten van mooie oeverbeelden in avondlicht.

Aanmelden verplicht per app op of sms 0617348888. Dan hoort u ook waar u op moet stappen.

Voor wie niet op vrijdagavond kan: neem contact op via bovenstaand nummer en bespreek een andere vaarmogelijkheid voor augustus.