Bestuur uitgebreid, maar nog wel dringend op zoek naar coördinator werkgroep Excursies

Bestuur uitgebreid tot 5 leden
Het bestuur is verheugd dat Simon van der Zee met algemene stemmen gekozen is tot bestuurslid. Het bestuur bestaat hierdoor weer uit 5 leden.
Simon heeft per 1 november de functie van secretaris op zich genomen en is bereikbaar via secretaris@ivntwiske.nl
In de extra ledenvergadering tijdens het boomgaardoverleg is Marianne Nieuwenhuis als nieuw lid voor de kascontrolecommissie gekozen.

Bestuur is dringend op zoek naar nieuwe coördinator werkgroep Excursies
De huidige coördinatoren Elly Giltjes en Louis van Staden stoppen per 1 januari 2019 met hun coördinatorschap van de werkgroep excursies.
Taak is o.a. het maken van een jaarplanning in overleg met de gidsen, het maken van persberichten om de excursies en lezingen aan te kondigen. 
Wie meer wil weten over deze taak kan een uitgebreide vacature opvragen via bestuur@ivntwiske.nl. Uiteraard zullen Elly en Louis de nieuwe coördinator inwerken.

Ledenvergadering unaniem akkoord met voorgestelde statutenwijziging.
Nadat op maandag 11 juni tijdens de jaarlijkse ledenvergadering het quorum van de leden niet aanwezig was. is een extra ledenvegradering uitgeschreven op maandag 9 juli.
De vergadering stemde unaniem in met de voorgestelde en door notaris op 7 mei 2018 vastgelegde concept statuten. Inmiddels zijn de nieuwe statuten via de notaris officieel bekrachtigd en staan zij op de website.

De notulen van de jaarvergadering en ledenvergaderingen zijn aan de leden van IVN-Twiske toegestuurd. Deze notulen zijn tevens op te vragen via bestuur@ivntwiske.nl