Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Bestuur

Voorzitter
Vacature (de overige bestuursleden nemen waar)
e-mail: bestuur@ivntwiske.nl

Secretaris     
Dré Selling
e-mail:  secretaris@ivntwiske.nl

Penningmeester
André de Graaf
tel: 020 - 4824836
e-mail: penningmeester@ivntwiske.nl

Algemene bestuursleden:
Jan Heukelom
020 - 4824537

Lidy Ridder
06-38227201

PR, Nieuwsbrief en Website.

De werkzaamheden worden vanuit het bestuur gecoördineerd. 
Het streven is dat er minimaal 10 maal per jaar een nieuwsbrief uitkomt. De deadline voor inzending van kopij is de 15e van de maand voor plaatsing in de nieuwsbrief van de maand daarna. Inzenden kan naar het e-mailadres van de nieuwsbrief.
Het bestuur bekijkt nog in hoeverre gebruik te maken van Facebook. 

Werkgroepen

IVN-Twiske heeft een aantal werkgroepen. Bij de beschrijving van deze werkgroepen staan de coördinatoren vermeld waar contact mee op genomen kan worden.