Algemene ledenvergadering

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering
Maandag 15 april, aanvang 20.15uur in het Geertruidahuis (gebouw van Vrij en Blij, Dr. Martin Luther Kingstraat 2 in Landsmeer).
Uitnodiging, agenda en stukken worden aan leden en donateurs toegestuurd.

Nieuwe coördinator werkgroep Excursies
Elly Giltjes en Louis van Staden hebben per 1 januari 2019 hun coördinatorschap van de werkgroep excursies overgedragen aan Karin Stroet. Het bestuur is zeer blij dat Karin het estafettestokje heeft overgenomen. Extra fijn is dat Elly haar de komende tijd nog verder inwerkt.
Karin is bereikbaar via: excursies@ivntwiske.nl  

Ledenvergadering unaniem akkoord met voorgestelde statutenwijziging.
Nadat op maandag 11 juni tijdens de jaarlijkse ledenvergadering het quorum van de leden niet aanwezig was. is een extra ledenvegradering uitgeschreven op maandag 9 juli.
De vergadering stemde unaniem in met de voorgestelde en door notaris op 7 mei 2018 vastgelegde concept statuten. Inmiddels zijn de nieuwe statuten via de notaris officieel bekrachtigd en staan zij op de website.

De notulen van de jaarvergadering en ledenvergaderingen zijn aan de leden van IVN-Twiske toegestuurd. Deze notulen zijn tevens op te vragen via bestuur@ivntwiske.nl