Algemene ledenvergadering

Notulen van de jaarvergadering (gehouden op 15 april) en jaarverslagen 
zijn op te vragen via secretaris@ivntwiske.nl

Nieuwe coördinator werkgroep Ratteneiland
Hans Jansen heeft het coördinatorschap van de werkgroep Ratteneiland overgenomen van Frank Markesteijn.
De coördinator is bereikbaar via: ratteneiland@ivntwiske.nl