Verslag vogelexcursie Kraayenbergse plassen van 4 oktober

Tijdens het verzamelen bij plas 5 van de Kraayenbergse plassen, kwam er een rode wouw overvliegen. Op het water zagen we kuifeenden, futen, wintertaling, krakeenden (foto boven artikel), grauwe ganzen en wel meer dan 75 nijlganzen. Ook vlogen de laatste boerenzwaluwen over het water.

Opvallende vogels waren Havik, Witgatje en een ijsvogel met een visje in de bek. Naast andere veelvoorkomende vogels zagen we nog roodborsttapuit , brandgans, canadese gans, kneu, kokmeeuw, zilvermeeuw, blauwe reiger, grote zilveriger en kievit.

De foto' s zijn gemaakt door Luc Herman

Rode Wouw Rode wouw

Kuifeend Kuifeend - Luc HermanBoerenzwaluw  Boerenzwaluw

Krakeend Krakeend2-foto Luc Herman

Dodaars Dodaars- foto Luc Herman