ANBI

IVN RijnWaal is door de belastingdienst erkend als ANBI.
Dit betekent dat giften, nalatenschappen e.d. voor de goede gever en voor de ontvanger (IVN) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld zijn van de heffing van schenkingsrecht en aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Giften, nalatenschappen e.d. aan IVN RijnWaal vallen onder deze regeling. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de 
gift vastleggen in een overeenkomst.

De Belastingdienst heeft ons de verplichting opgelegd nader omschreven informatie op onze website te publiceren. De gegevens zijn hieronder vermeld:

Naam

IVN, Vereniging voor Natuur en Milieu educatie,
afdeling RijnWaal

RSIN nummer

814930918

KvK nummer

09147100

Adres

Raalt 7, 6691 XA, Gendt

Email

Secretariaat IVN RijnWaal

Internet

Website IVN RijnWaal

Bestuur

Zie menu Contact RijnWaal

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden, gidsen en andere leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning voor hun inzet.

Beleidsplan

Zie menu publicaties/jaarverslagen

Doelstelling

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo'n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals. Dat maakt IVN een unieke partner in duurzaamheid en verantwoord ondernemen.

Jaarverslagen / notulen    

Zie menu publicaties/jaarverslagen

Financiële verantwoording Financieel verslag 2021
  Financieel verslag 2020
  Financieel verslag 2019

 

Financieel verslag 2018