IVN RijnWaal
Vogels
Op
zondag01mei202207:00

Vogelspotten per fiets en te voet door het Waterrijk

Byzondere soorten in het 'natte riet' 

Het Waterrijk is een prachtig natuurgebied, deels recent, aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden. De begroeiing langs en in het water van de Linge , de ontgravingen en de daar tussenliggende rietvelden is voor watervogels een rijk voedsel- en rustgebied. 

De fietstocht staat onder leiding van Ben Brouwer die enthousiast over de vogelwereld kan vertellen. Deze IVN RijnWaal vogelaar verwacht dat wij al zomergasten te zien krijgen zoals de Grutto, Tureluur, Gele kwikstaart en Kleine karakiet. Er is ook een goede kans om een Lepelaar of Grote zilverreiger te spotten. En natuurlijk een grote verscheidenheid aan eenden ganzen en andere watervogels.

Ben is voor deze fietsexcursie bereikbaar op 0653927477

Algemene informatie

zondag 1 mei 2022 - 07:00
Locatie: 
Viola 3
6681 RA Bemmel
Nederland
Extra Informatie: 

De deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Wandelschoenen of laarzen en een verrekijker zijn aanbevolen.

Contactpersoon: 
Ben Brouwer tel: 06-53927477
Google Maps image