Steenuilen

Het Steenuiltje (Athene noctua) is 's Nederlands kleinste uilensoort en bovenal waarschijnlijk de aandoenlijkste.

De steenuilenwerkgroep van het IVN-Raalte zet zich in voor de bescherming van deze prachtige erf-vogel. Wij geven adviezen en voorlichting inzake beschermingsmaatregelen en verbeteringen van het leefgebied. Op geschikte locaties plaatsen en monitoren wij vervolgens steenuilenkasten.

Verzamelde gegevens over zowel geslaagde als mislukte broedgevallen worden doorgegeven aan Sovon (Samenwerkende organisaties vogelonderzoek Nederland) in het kader van het Meetnet Nestkaarten

Contactpersoon werkgroep steenuilen:
Gerard Alferink tel. 0572-38 17 67
emailadres: alferink1948@gmail.com

 

Foto: Trebol-a