IVN, afdeling Raalte
Bloemen & Planten
donderdag18feb2016

Het Hogebroek wordt uitgebreid IVN-Raalte

De afgelopen drie jaar heeft de plantenwerkgroep inventarisatie en kartering uitgevoerd in het Hogebroek, een stukje natuur van Natuurmonumenten in de buurt van camping "Krieghuusbelten". Deze kartering is succesvol geweest en heeft ons ook enig inzicht gebracht in de vegetatie van voedselarme en natte gebieden. 100 jaar geleden was Salland voornamelijk een arm en nat gebied en de natuurorganisaties (Natuurmonumenten, Landschap Overijssel enz.) doen hun best om stukken natuur te behouden en eventueel terug te brengen in hun oude staat. Dat is al gebeurd met het Boetelerveld (behoud en herstel), met het Hogebroek (herstel) en ook met het Luttenbergerven .

Een probleem voor het beheer van het Hogebroek was altijd een stuk weiland naast het Hogebroek, waarvandaan zaden het natuurgebied in konden waaien. Zaden van planten die wij daar niet wilden hebben, omdat die zaden meestal van cultuurplanten (vooral gekweekte grassen) waren. Het stukje weiland kwam dit jaar te koop en Natuurmonumenten heeft het gekocht met de bedoeling om het bij het Hogebroek te voegen. Er zal geprobeerd worden in dit nieuwe stuk de Parnassia terug te brengen. 

Honderd jaar geleden stond Salland vol met Parnassia, maar door het in cultuur brengen van de gronden is deze plant verdwenen. Ook in het huidige Hogebroek ontbreekt de plant nog. Voor het terugbrengen van de Parnassia is het noodzakelijk dat het nieuwe stuk (1,75 ha) wordt afgeplagd. Natuurmonumenten heeft voor deze werkzaamheden echter geen geld en heeft gevraagd of wij van IVN Raalte ons best willen doen om via een fundraising of andere actie(s) een bedrag voor het afplaggen willen opbrengen. Jan Hendriks (als voorzitter van IVN Raalte) en Georg Soetens denken na hoe ze dit vorm zullen geven. Ons motto is:

"BRENG DE PARNASSIA TERUG NAAR SALLAND.”

Georg Soetens, Coördinator Werkgroep Wilde planten en Kruiden.

Parnassia