IVN, afdeling Raalte
Bloemen & Planten
zondag30apr2017

Breng de Parnassia terug naar Salland

Cultuurgrond wordt weer omgezet tot natuur: nat hooiland komt weer terug in het Hoge Broek. De weiden in Salland van een eeuw geleden waren een zee van bloemen en rijk aan vogels. Maar door invoer van kunstmest en ontwatering zijn die verdwenen. In het Hoge Broek in Raalte wordt echter hard gewerkt om het oude landschap met zijn bloemenpracht terug te winnen. Hiervoor is al van een aantal hectares de bemeste bovenlaag afgegraven. De natuur herstelt er zich: diverse zeldzame planten komen er reeds weer terug. Een weiland echter dat als een enclave in dit gebied ligt blijkt een sterk storende factor te zijn: te veel bemesting en ontwatering. Natuurmonumenten heeft dit weiland nu onlangs aan kunnen kopen. En dat biedt een kans om in een groter deel van dit “Sallandse juweel” het oude cultuurlandschap te herstellen. Hiervoor moet dan wel de zwaar bemeste bovenlaag afgegraven en afgevoerd worden. Daarvoor is geld nodig. Ons streefbedrag is € 16.000. Meer mag natuurlijk ook. Dat bedrag krijgen we vast bij elkaar doordat ú de kans geboden wordt om de grond per vierkante meter te adopteren. Na het afgraven is de kans op herstel van de bloemenpracht van het historische Salland aanzienlijk groter. Ook het fraaie plantje parnassia kan er dan weer gaan bloeien.

Meer informatie op de website: Breng de Parnassia terug naar Salland