Nestkasten

In Raalte, op de Velner, Knapenveld, begraafplaats Pleegste bevinden zich diverse nestkastroutes.  Op een 3-tal borden, In de Stationsstraat, bij winkelcentrum Raalte-Noord en op de hoek landschapstuin/voetpad woonwijk zuid/kanaal, kan iedereen zien hoe de route loopt.

In de nestkasten wordt aan een grote verscheidenheid van vogels, die vroeger onder de daken in huizen of in holen in dode boomstammen een plekje vonden, onderdak geboden. De soorten vogels en het aantal broedsels per jaar wordt bijgehouden.

Nestkasten:

Albert Hut
T. 0572-360400
utah61@home.nl

NestkastNestkastBoomkruiper