Groene Agenda

Door de werkgroep Groene Agenda wordt in samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden het groen- en kapbeleid van de gemeente een jaarlijks uitvoeringsplan opgesteld. In deze werkgroep is ook het IVN vertegenwoordigd.

Vacature afgevaardigde: vacant.

Neem in voorkomende gevallen even contact op met een van de bestuursleden van IVN Raalte.  ivnraalte@gmail.com