Werkgroep W.E.L.

Deze werkgroep bestaat momenteel uit 4 personen. De functie van deze werkgroep zit in de naam: Weekenden - Excursies - Lezingen
(was voorheen: Werkgroep Eigen Leden).

Lezingen
In de eerste plaats het organiseren van lezingen voor IVN-leden, IVN-leden van naburige IVN-afdelingen en andere belangstellenden. Het doel is de IVN-leden te inspireren bij het uitdragen van kennis van de natuur.
Onderwerpen van lezingen die de laatste 3 jaren zijn gehouden, zijn bijvoorbeeld: Das terug in Brabant, Digitaal fotograferen, Ziekte van Lyme, Bijen, Ontstaan van de Maas, Amfibieën, Gallen.

Weekenden
De tweede activiteit van de werkgroep W.E.L. is het organiseren van een weekenden voor IVN-leden. Het doel van deze weekenden is om de leden van de verschillende werkgroepen met elkaar in contact te brengen en een nieuw natuurgebied te ontdekken. Deze gebieden worden onder leiding van een excursieleider bezocht. We logeren in groepsaccommodaties. Die kunnen heel divers zijn: van een stationnetje, tot een oude school, of een verbouwde boerderij, Het weekeind begint vrijdagavond en duurt tot zondag in de middag. De zaterdagavond wordt meestal afgesloten in een gezellige maaltijd. Van het weekeind wordt ieder jaar een uitgebreid verslag verzorgd in het IVN-Inzoemen.
Gebieden waar we de laatste jaren geweest zijn Monnickendam met het Jisper- en Ilperveld, Ardennen, langs de Warsche, Schoonloo met het Balloër-en Mantingerveld.

Excursies
De werkgroep kan op eigen initiatief of op verzoek van anderen excursies organiseren voor IVN-leden. Een mooi voorbeeld zijn de twee excursies die tijdens het boven genoemde weekeinde georganiseerd worden.

Lijkt het je leuk om actief mee te organiseren of wil je gewoon wat extra informatie, neem dan contact op met de coördinator van de werkgroep W.E.L.: Frans van Welie: ivnoss.WEL@gmail.com of 06-39621015.