Werkgroep groen&ruimte aug-sept '22

Nieuwe exploitant voor de Geffense Plassen gezocht

In de groene zone tussen Geffen en Oss ligt de Geffense Plas. Een voormalige zandafgraving die al jaren wordt gebruikt als recreatieve zwemplas.

Wel heeft de uitstraling van de plas en de omgeving geleden onder een gebrek aan onderhoud en investeringen. Voor de komende jaren is de gemeente Oss op zoek naar een nieuwe exploitant.

De gemeente Oss gaat nu geïnteresseerde marktpartijen uitnodigen om een ontwikkelingsplan te maken voor de Geffense Plas die past bij ambities van de gemeente. Deze ambities zijn verwoord in de Ambitienota Geffense Plas. Het doel is marktpartijen te inspireren om met plannen te komen die hierbij aansluiten. De Ambitienota is onderdeel van de gunningsleidraad en zal ook worden gebruikt bij de beoordeling van ingediende plannen. De Ambitienota bevat de criteria die de gemeente hanteert bij de selectie van een nieuwe exploitant

IVN Oss denkt in klankbordgroep mee om die randvoorwaarden ter bescherming van de aanwezige natuur te formuleren en te bewaken.

Wil je meer weten over de werkgroep Groen & Ruimte neem dan contact op met de werkgroepcoördinator Frank van Dorst: ivnoss.groenenruimte@gmail.com.