Werkgroep Groen en ruimte

De werkgroep ‘Groen en ruimte’ ziet een belangrijke taak voor zichzelf weggelegd bij de ontwikkeling en vaststelling van lokaal (projecten/natuurterreinen), gemeentelijk en provinciaal natuur- en milieubeleid en een bewakingsfunctie in de uitvoering van dit beleid. Meedenken tot op detail niveau. Leden van de werkgroep nemen deel aan diverse platforms, klankbordgroepen en thema-overleggen met ambtenaren en vertegenwoordigers van andere organisaties (o.a. natuurterreinbeheerders).

Belangrijkste thema’s zijn momenteel:

En we willen ons niet beperken tot vergaderen, maar ook met betrokken partijen het veld in gaan om ter plekke uit te leggen wat onze visie is. Natuurbeleving staat immers in de slogan van IVN en die beleving en ons enthousiasme voor de zaak waar wij voor staan, dat willen we overbrengen, aan bestuurders, beleidsadviseurs, omwonenden en aan iedereen die geïnteresseerd in het gedachte goed en visie op zaken van IVN Oss.

De leden van de werkgroep ´Groen en ruimte´zijn: Bas van de Kar, Ton Oomen, Clemens Theunisse, Toon Voets, René Govers, Peter van der Kraan, Hennie Dekker, Thea Nieuwenhuis, Johan Klaazen, Jan Broersen, Erik Kaelen (IVN Bernheze) en Frank van Dorst.

Ben je geïnteresseerd in ons werk, kom dan naar een van onze werkgroepsbijeenkomsten. Informeer hiernaar bij de coördinator van deze werkgroep: Frank van Dorst: 06-52483313 - ivnoss.groenenruimte@gmail.com

De 'werklijst' van deze werkgroep ziet er als volgt uit:
Lijst van projecten van de werkgroep Groen en ruimte - IVN Oss