Vogelwerkgroep mei-juni

Lezing weidevogels Lithse/Geffense polder 7 juni 2022 Lith
Het belang van de weidevogels in de Lithse/Geffense polder kan niet genoeg worden benadrukt. Het Brabants Landschap heeft naar het weidevogelbeheer een uitvoerige analyse uitgevoerd. Het Sovon heeft enkele onderzoeken uitgevoerd naar de actuele en potentiële waarden van deze polder voor de weidevogels, nationaal en provinciaal. De Agrarische Natuur Vereniging voert het practisch weidevogelbeheer uit in contracten etc..
Deze 3 organisaties geven een kijkje in hun onderzoek en ervaringen op 7 juni a.s. in De Snoeck te Lith, 19.30 uur.

Vogelvriendelijke zuivel
Onze weidevogels kunnen geholpen worden door vogelvriendelijke zuivel te kopen; zuivel van boeren die voedsel, ruimte en bescherming bieden aan de vogels op hun kruiden-en insectenrijke land. Te verkrijgen bij Ekoplaza, Oss.

Open middag start inrichting uiterwaarden Demen-Dieden
De Vogelwerkgroep heeft Natuurmonumenten geholpen bij de start “Op naar een natuurlijke Maas”. Op weg naar nieuwe natuur en gecombineerd met hoogwaterveiligheid.

 

werkgroep vogel Veel kinderen – hopelijk aspirant-leden – zijn door Clemens, Rene en Anja in het vogel(liefdes-)leven ingeleid.

Wandeling Nationale Vogelweek
Herperduin blijft verrassen. Onder leiding van Inge en Erik toog een grote groep op zondag 8 mei j.l. Herperduin in om wel 27 soorten vogels te ontdekken; van het goudhaantje tot de boomleeuwerik, havik, kleine plevier, kievit, zwartkop, fitis etc..Erik leert ons met ezelsbruggetjes geluiden te onthouden. Benieuwd welke “ezels” volgend jaar die bruggetjes nog weet!