Vogel excursies

In trek
De excursies en wandelingen van de vogelwerkgroep zijn erg in trek. Van IJmuiden (zeker interessant direct na de storm) tot de Kampina en van Lith tot Keent. Er wordt nagedacht om deze activiteiten voor meer mensen toegankelijk te maken.

Tellingen
De tellingen en bezoekjes aan werkgebieden (Hertogswetering, Herperduin, Lithse Polder, Keent) maar vooral de kleinere natuurgebiedjes (bijv. uitloopgebiedjes Ussen, Oude Baan Geffen, visvijver Berghem, oude dijk Beerse Overlaat Haren etc. etc.) krijgen een nieuwe impuls. Binnenkort hierover meer.

Samenwerking
Meer samenwerking en input wordt gezocht met de andere werkgroepen zoals met Werkgroep Groen&Ruimte, Vegetatie e.d.; nu vooral tav het beheer van de natuurgebiedjes maar ook in de richting van bijv. het weidevogelbeheer.

Agenda
En denk vooral aan de nieuwe activiteiten zoals
-Vogels en Water op 24 april a.s.
-Vroege Vogels in de Polder op 24 juli a.s.