Verzameling initiatieven werkgroep Scholengidsen

Contact met Regisseur Klimaat en Jongeren
Op 17 maart hebben Geert en Frans een overleg met Irene te Heijden. Zij is onlangs binnen de gemeente begonnen als “Regisseur Klimaat en Jongeren”. Doel van die functie is om de Osse jeugd (m.n. leeftijd 12-18 jr) actief te betrekken bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.
We gaan bekijken of er mogelijkheden liggen om samen te werken. We denken dat dit mooi zou kunnen passen bij ons streven om jongeren meer te betrekken bij het IVN.

Scholengidsencursus
Nog een overleg: 24 maart is de opstart bijeenkomst van de te organiseren scholengidsencursus. Samen met de afdeling Uden, Bernheze en Veghel gaan we kijken of we plannen kunnen omzetten in daden.

Ontdekwandeling gebied De Vierwinden
En dan het “echte” werk: op 28 maart is onze eerste “ontdekwandeling”. Deze worden gehouden in het gebied De Vierwinden. Zo’n 13 groepen 3/4 van basisscholen, met een totaal van dik 270 kinderen, gaan met uitdagende opdrachten de natuur in.

Buitenlesdag
Vorig jaar hebben we als scholengidsen kennis gemaakt met het fenomeen “buitenlesdag”. Doel hiervan is scholen uit te dagen om vaker lesactiviteiten buiten te organiseren. Dit jaar zal dat zijn op 5 april.
We gaan scholen uitnodigen om met ons een natuur ontdekwandeling in de directe schoolomgeving te houden.

Proeftuin op De Wellen
Tenslotte de Proeftuin op De Wellen: op 21 april gaan we weer aan de slag met kinderen en bewoners. Onze ervaringen van de vorige keer waren zo positief dat we er enthousiast mee verder gaan.