Update monitoringsplan Groen&Ruimte

Op woensdagmiddag 6 april 2022 hebben we onze eerste gezamenlijke wandeling gemaakt in een gebied uit het beheerplan met afgevaardigden vanuit de gemeente, SLO (Stichting landschapsbeheer Oss) en de IVN werkgroepen vogel, vegetatie en vlinder. Dat wil zeggen…dat was de bedoeling. Helaas moest Willie den Blanken namens de vlinder werkgroep op het laatste moment afzeggen vanwege ziekte.
Namens de gemeente was de gebiedsopzichter die hiervoor is aangesteld aanwezig. Dit is Servaas van Hees.

vlnr Servaas van Hees, René Govers, Liekle Nijholt en Tonnie van HoofFoto vlnr Servaas van Hees, René Govers, Liekle Nijholt en Tonnie van Hoof

We zijn naar het gebied Mikkeldonk/ groene vinger geweest. Dit is uitgekozen omdat we bij een eerder bezoek daar een nieuwe dassenburcht hadden aangetroffen. Deze was nog niet bekend bij de gemeente. Insteek was dan ook om te kijken of het beheerplan daar op aangepast zou kunnen worden. Dassenwerkgroep Brabant heeft ook het gebied bezocht en is met een voorstel gekomen voor beheer, gericht op de das. En die heeft graag kort gemaaid grasland en rijke grond.
Dan is het dus goed dat we dit vanuit meerdere kanten bekijken. Want de bedoeling over het algemeen is om kruidenrijk grasland te creëren, wat juist arme grond behoeft.
De groene vinger (waar de das foerageert) wordt begraasd door schapen. Dit heeft ook weer voor en nadelen, omdat het bemest wordt daardoor, maar het is wel goedkoper. Om de grond arm te krijgen zou maaien en afvoeren de beste oplossing zijn, maar dat is weer duurder. Ook het moment van maaien is ter discussie. Laat maaien is voor insecten het beste, maar niet voor het grasland. Dus, al met al nog genoeg stof voor discussie.
Onderweg kwamen we een buurtbewoner tegen die meteen over de das begon. Zij was op de hoogte en heeft zelfs een keer een wildcamera geplaatst. Daar is onderstaande foto van.
Das nachtcameraZe wist ook te vertellen dat er verstoring heeft plaatsgevonden bij de burcht omdat iemand stenen in 1 van de gangen had gestopt. Die zijn ondertussen verwijderd. Nu heeft de das een aantal bijburchten, dus hopelijk is de verstoring minimaal geweest.
Op de wildcamera verscheen ook nog een wezel.

Heb je interesse om bij te dragen aan het monitoringsplan of wil je meer informatie, stuur dan een mail naar
IVNOss.monitoring@gmail.com