Update jongeren en IVN april-mei 2022

Zoals eerder gezegd zijn alle scholen voor V.O. aangeschreven met de vraag of er interesse is voor een vorm van samenwerking. Met het TBL en Maaslandcollege zijn reeds contacten ontstaan die kunnen uitmonden in een vervolg.

Natuurdag
Op 12 april hebben we een natuurdag georganiseerd voor 80 leerlingen atheneum van het TBL. We waren te gast bij Tuinderij Van Tosse. Van daar uit was er een roulatie programma met drie onderdelen: 
- een fietstocht over de Stelt langs diverse akkertjes, begeleid door Albert Toonen.
- een posten wandeltocht m.m.v. IVN (scholen)gidsen, ook over de Stelt.
- er werden ook handen uit mouwen gestoken: Henk Smouter zette de kinderen aan het werk:

Jongeren en IVN Jongeren en IVN Jongeren en IVN
1. in de “tuinderij”: spitten,  2. houtblokken sjouwen,  3. een akker ontdoen van… nou ja, onkruid.

We danken de vrijwilligers van SLO voor hun assistentie bij de werkzaamheden.
Speciaal dank aan Henk: voor de gastvrijheid in Huize Cumberland, de koffie, het gebruik van toilet, de ruimte, je hulp en meedenken.

Wandelen met Maasland
Met de sectie biologie van het Maasland zijn we gaan wandelen bij de Ossermeer. Men was benieuwd naar de mogelijkheden daar voor een natuur praktikum. Binnenkort organiseren zij een dag op Herperduin, waarbij we uitgenodigd zijn. Dit kan mogelijk verder uitgebouwd worden tot een jaarlijkse activiteit.

Secties biologie en aardrijkskunde van TBL naar de wijstgronden
Met de secties biologie en aardrijkskunde van het TBL zijn we naar de wijstgronden bij Nistelrode/Uden geweest om te bezien of hier mogelijkheden liggen voor samenwerking.
De eerste evaluaties wijzen al in die richting.