Scholengidsen

De werkgroep Scholengidsen bestaat uit elf leden, waarvan er vier ook actief zijn bij de projectlessen op het NME-centrum De Elzenhoek. 

Via het programmaboek, dat alle basisscholen van de gemeente Oss krijgen, kunnen scholen zich inschrijven voor een viertal wandelingen verdeeld over het schooljaar. Dat zijn: de herfstwandeling, de voorjaarswandeling, de ontdekwandeling en de waterwandeling. Deze laatste vindt soms ook in september plaats, afhankelijk van de zomervakantie. Het programmaboek wordt in samenwerking met de gemeente Oss, het NME-centrum en de afdeling IVN-Oss samengesteld en uitgegeven. Wij bepalen het tijdsbestek waarin de wandelingen plaats kunnen vinden (meestal twee weken) samen met Talitha Visser van het NME-centrum. De scholen melden zich digitaal aan. Tijdens onze werkvergadering zeggen de gidsen welke wandelingen zij kunnen begeleiden. De coördinatoren vullen de roosters in en sturen ze naar de betrokken gidsen en scholen. Onze werkvergaderingen zijn altijd gezellig en leerzaam. We geven elkaar volop tips en ideeën. Ook verkennen we met de gidsen het wandelgebied kort voor de start van de wandelingen. Tijdens dit voorwandelen kijken we naar de actuele natuurverschijnselen en bespreken we ook de aanpak. Als er een groep komt wandelen worden ze door twee gidsen verwelkomd. De activiteiten en organisatie worden kort uitgelegd. Iedere gids neemt de helft van de groep en de begeleidende ouders mee en stuurt de activiteiten aan. We geven tussendoor extra informatie en aanwijzingen over de opdracht. De ouders krijgen een tas met materialen mee, zoals loeppotjes, zoekkaarten en spiegeltjes. Bij de herfst-, voorjaars- en waterwandeling krijgt elk kind een boekje met opdrachten en vragen mee. Bij de ontdekwandeling gaat het vooral om het ervaren van de natuur met alle zintuigen. Tijdens het wandelen tovert de gids steeds een zakje uit de tas met spannende doe-materialen, zoals hemelogen, regenboogscherven en geurmandjes. Hiermee gaan de kinderen met de begeleiders aan de slag. Iedere wandeling en iedere groep is anders en we staan soms versteld van de ontdekkingen die de kinderen doen. Het enthousiasme van de kinderen en de begeleiders is voor ons de drijfveer om deze wandelingen te organiseren.

Lijkt het u ook leuk om groepen schoolkinderen te begeleiden? Dan bent u van harte welkom in onze werkgroep! Om de sfeer te proeven, kunt u in overleg met de coördinator een keer vrijblijvend meelopen.

Coördinator werkgroep Scholengidsen: Frans van Welie - 06-39621015. - ivnoss.scholengidsen@gmail.com